Publikacje - Nefromed 2023

Specjalistyczny Gabinet Lekarski
Prof. dr hab.med. Jacek Zachwieja
Nefromed
Menu
Przejdź do treści
Ostatnie publikacje
Zapytanie: ZACHWIEJA JACEK
Liczba odnalezionych rekordów: 467


1.
Jolanta Sołtysiak, Danuta Ostalska-Nowicka, Karolina Frąckowiak, Katarzyna Maćkowiak-Lewandowicz, Magdalena Patelska-Banaszewska, Jacek Zachwieja.
A severe urinary tract infection in an 11-year-old girl with a neurogenic bladder.
Pediat. Pol.
2023 : T. 98, nr 3, s. 242-247, il. tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 0031-3939
e-ISSN: 2300-8660
PA
KAZ
JP: EN
Pkt. Min. Nauki: 100.000


2.
Jolanta Sołtysiak, Izabela Krzyśko-Pieczka, Anna Gertig-Kolasa, Ewa Mularz, Bogda Skowrońska, Danuta Ostalska-Nowicka, Jacek Zachwieja.
Acute kidney injury and diabetic kidney disease in children with acute complications of diabetes.
Pediatr. Nephrol.
2023 : Vol. 38, nr 5, s. 1643-1652, il. tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 0931-041X
e-ISSN: 1432-198X
ZA
ORG
JP: EN
IF: 3.000
Pkt. Min. Nauki: 140.000


3.
Jacek Zachwieja, Anna Neyman-Bartkowiak, Anna Musielak, Anna Benedyk, Jolanta Sołtysiak, Danuta Ostalska-Nowicka.
Blood pressure and desaturation in children and adolescents with primary hypertension.
Pediat. Pol.
2023 : T. 98, nr 1, s. 36-42, il. tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 0031-3939
e-ISSN: 2300-8660
PA
ORG
JP: EN
Pkt. Min. Nauki: 100.000


4.
Joanna Sobiak, Matylda Resztak, Joanna Banasiak, Jacek Zachwieja, Danuta Ostalska-Nowicka.
High-performance liquid chromatography with fluorescence detection for mycophenolic acid determination in saliva samples.
Pharmacol. Rep.
2023 : Vol. 75, nr 3, s. 726-736, il. tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 1734-1140
e-ISSN: 2299-5684
PA
ORG
JP: EN
IF: 4.400
Pkt. Min. Nauki: 140.000


5.
Joanna Sobiak, Paweł Żero, Jacek Zachwieja, Danuta Ostalska-Nowicka, Tomasz Pawiński.
Limited sampling strategy to predict free mycophenolic acid area under the concentration-time curve in paediatric patients with nephrotic syndrome.
Clin. Exp. Pharmacol. Physiol.
2023 : Vol. 50, nr 6, s. 486-496, il. tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 0305-1870
e-ISSN: 1440-1681
ZA
ORG
JP: EN
IF: 2.900
Pkt. Min. Nauki: 100.000


6.
Jacek Zachwieja.
Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne z dzieckiem moczącym się w nocy.
Diagnosis and treatment of the bed-wetting child.
Pediat. Dypl.
2023 : T. 27, nr 5, s. 12-17, tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 1508-0110
PA
APR
JP: PL
Pkt. Min. Nauki: 5.000


7.
Katarzyna Maćkowiak-Lewandowicz, Danuta Ostalska-Nowicka, Katarzyna Zaorska, Elżbieta Kaczmarek, Jacek Zachwieja, Martin Witt, Michał Nowicki.
Chronic kidney disease predictors in obese adolescents.
Pediatr. Nephrol.
2022 : Vol. 37, nr 10, s. 2479-2488, tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 0931-041X
e-ISSN: 1432-198X
ZA
ORG
JP: EN
IF: 3.000
Pkt. Min. Nauki: 140.000


8.
Joanna Sobiak, Matylda Resztak, Jacek Zachwieja, Danuta Ostalska-Nowicka.
Inosine monophosphate dehydrogenase activity and mycophenolate pharmacokinetics in children with nephrotic syndrome treated with mycophenolate mofetil.
Clin. Exp. Pharmacol. Physiol.
2022 : Vol. 49, nr 11, s. 1197-1208, il. tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 0305-1870
e-ISSN: 1440-1681
ZA
ORG
JP: EN
IF: 2.900
Pkt. Min. Nauki: 100.000


9.
Joanna Sobiak, Joanna Banasiak, Matylda Resztak, Jacek Zachwieja, Danuta Ostalska-Nowicka.
Walidacja metody HPLC-FLD oznaczania kwasu mykofenolowego w ślinie.
Validation of the HPLC-FLD method for mycophenolic acid determination in saliva.
W: New trends in Polish and global pharmacy: business, science and modern education. Książka streszczeń. Poznań, 29-30 września 2022.
Red.: Jelińska Anna, Krajka-Kuźniak Violetta, Gornowicz-Porowska Justyna, Florek Ewa, Zaprutko Lucjusz.
Poznań : Wydaw. Nauk. UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2022
s. 112.
e-ISBN: 978-83-7597-437-9
PSZ
JP: PL, EN


10.
Danuta Ostalska-Nowicka, Elżbieta Paszyńska, Monika Dmitrzak-Węglarz, Anna Neyman-Bartkowiak, Alina Rabiega, Jacek Zachwieja, Michał Nowicki.
Dental caries-related primary hypertension in children and adolescents: cross-sectional study.
Oral Dis.
2021 : Vol. 27, nr 7, s. 1822-1833, tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 1354-523X
e-ISSN: 1601-0825
ZA
ORG
JP: EN
IF: 4.068
Pkt. Min. Nauki: 100.000


11.
Katarzyna Maćkowiak-Lewandowicz, Danuta Ostalska-Nowicka, Jacek Zachwieja, Elżbieta Paszyńska.
Differences between obese and non-obese children and adolescents regarding their oral status and blood markers of kidney diseases.
J. Clin. Med.
2021 : Vol. 10, nr 16, art. 3723 [s. 1-14], tab. bibliogr. abstr.
e-ISSN: 2077-0383
ZA
ORG
JP: EN
IF: 4.964
Pkt. Min. Nauki: 140.000


12.
Katarzyna Maćkowiak-Lewandowicz, Jacek Zachwieja, Danuta Ostalska-Nowicka.
Ocena nadciśnienia tętniczego w glomerulopatii związanej z otyłością u dzieci i młodzieży.
Nadciś. Tęt. Prakt.
2021 : T. 7, nr 1, s. 28-35, il. tab. bibliogr. streszcz.
p-ISSN: 2450-0526
e-ISSN: 2450-1719
PA
ORG
JP: PL
Pkt. Min. Nauki: 5.000


13.
Anna Musielak, Promotor: Jacek Zachwieja.
Ocena wczesnych markerów uszkodzenia nerek u dzieci z wrodzoną wadą serca. Rozprawa doktorska.
Poznań, 2021
74 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz. + dysk optyczny [CD-ROM]
PD
JP: PL


14.
Katarzyna Zaorska, Piotr Zawierucha, Monika Świerczewska, Danuta Ostalska-Nowicka, Jacek Zachwieja, Michał Nowicki.
Prediction of steroid resistance and steroid dependence in nephrotic syndrome children.
J. Transl. Med.
2021 : Vol. 19, art. 130 [s. 1-13], il. tab. bibliogr. abstr.
e-ISSN: 1479-5876
ZA
ORG
JP: EN
IF: 8.459
Pkt. Min. Nauki: 100.000


15.
Olga Napierała, Honorata Wziętek, Alicja Jóźwiak, Jacek Zachwieja, Danuta Ostalska-Nowicka.
The activity of inosine 5'-monophosphate dehydrogenase activity and mycophenolic acid pharmacokinetics in children with nephrotic syndrome.
W: 21st International Congress of Young Medical Scientists. Poznań, Poland, 27th May-29th May 2021. Abstract book.
Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2021
s. 96.
PSZ
JP: EN


16.
Joanna Sobiak, Matylda Resztak, Maria Chrzanowska, Jacek Zachwieja, Danuta Ostalska-Nowicka.
The evaluation of multiple linear regression-based limited sampling strategies for mycophenolic acid in children with nephrotic syndrome.
Molecules
2021 : Vol. 26, nr 12, art. 3723 [s. 1-19], il. tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 1420-3049
ZA
ORG
JP: EN
IF: 4.927
Pkt. Min. Nauki: 140.000


17.
Małgorzata Mizerska-Wasiak, Agnieszka Such-Gruchot, Karolina Cichoń-Kawa, Agnieszka Turczyn, Jadwiga Małdyk, Monika Miklaszewska, Dorota Drożdż, Agnieszka Firszt-Adamczyk, Roman Stankiewicz, Agnieszka Rybi-Szumińska, Anna Wasilewska, Maria Szczepańska, Beata Bieniaś, Przemysław Sikora, Agnieszka Pukajło-Marczyk, Danuta Zwolińska, Monika Pawlak-Bratkowska, Marcin Tkaczyk, Jacek Zachwieja, Magdalena Drożyńska-Duklas, Aleksandra Żurowska, Katarzyna Gadomska-Prokop, Ryszard Grenda, Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska.
The role of complement component C3 activation in the clinical presentation and prognosis of IgA nephropathy - a national study in children.
J. Clin. Med.
2021 : Vol. 10, nr 9, art. 4405 [s. 1-11], il. tab. bibliogr. abstr.
e-ISSN: 2077-0383
ZA
ORG
JP: EN
IF: 4.964
Pkt. Min. Nauki: 140.000


18.
Jacek Zachwieja.
Wybrane choroby nerek.
W: Pediatria dla studentów stomatologii.
Pod red.: Anny Bręborowicz.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2021
s. 185-203.
Wyd. 2 zaktual. i uzup.
p-ISBN: 978-83-7597-422-5
PFP
JP: PL
Pkt. Min. Nauki: 20.000


19.
Elżbieta Paszyńska, Monika Dmitrzak-Węglarz, Danuta Ostalska-Nowicka, Michał Nowicki, Maria Gawriołek, Jacek Zachwieja.
Association of oral status and early primary hypertension biomarkers among children and adolescents.
Int. J. Environ. Res. Public Health
2020 : Vol. 17, nr 21, art. 7981 [s. 1-10], tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 1660-4601
ZA
ORG
JP: EN
IF: 3.390
Pkt. Min. Nauki: 140.000


20.
Jacek Zachwieja, Anna Neyman-Bartkowiak, Alina Rabiega, Marta Wojciechowska, Małgorzata Barabasz, Anna Musielak, Magdalena Silska-Dittmar, Danuta Ostalska-Nowicka.
Comparison of cuff-based and cuffless continuous blood pressure measurements in children and adolescents.
Clin. Exp. Hypertens.
2020 : Vol. 42, nr 6, s. 512-518, il. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 1064-1963
e-ISSN: 1525-6006
ZA
ORG
JP: EN
IF: 1.749
Pkt. Min. Nauki: 40.000


21.
Joanna Sobiak, Alicja Jóźwiak, Honorata Wziętek, Jacek Zachwieja, Danuta Ostalska-Nowicka.
The application of inosine 5'-monophosphate dehydrogenase activity determination in peripheral blood mononuclear cells for monitoring mycophenolate mofetil therapy in children with nephrotic syndrome.
Pharmaceuticals
2020 : Vol. 13, nr 8, art. 200 [s. 1-14], il. tab. bibliogr. abstr.
e-ISSN: 1424-8247
ZA
ORG
JP: EN
IF: 5.863
Pkt. Min. Nauki: 100.000


22.
Jolanta Sołtysiak, Jacek Zachwieja, Anna Benedyk, Maria Lewandowska-Stachowiak, Michał Nowicki, Danuta Ostalska-Nowicka.
Circulating suPAR as a biomarker of disease severity in children with proteinuric glomerulonephritis.
Minerva Pediatr.
2019 : Vol. 71, nr 1, s. 4-11.
p-ISSN: 0026-4946
e-ISSN: 1827-1715
ZA
ORG
JP: EN
IF: 0.863
Pkt. Min. Nauki: 40.000


23.
Magdalena Silska-Dittmar, Anna Musielak, Danuta Ostalska-Nowicka, Jacek Zachwieja.
Długoterminowa analiza skuteczności i bezpieczeństwa leczenia rituximabem w grupie dzieci z kłębuszkowymi zapaleniami nerek.
Prz. Lek.
2019 : T. 76, nr 5, s. 335.
p-ISSN: 0033-2240
PSZ
JP: PL


24.
Joanna Sobiak, Matylda Resztak, Tomasz Pawiński, Paweł Żero, Danuta Ostalska-Nowicka, Jacek Zachwieja, Maria Chrzanowska.
Limited sampling strategy to predict mycophenolic acid area under the curve in pediatric patients with nephrotic syndrome: a retrospective cohort study.
Eur. J. Clin. Pharmacol.
2019 : Vol. 75, nr 9, s. 1249-1259, il. tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 0031-6970
e-ISSN: 1432-1041
ZA
ORG
JP: EN
IF: 2.641
Pkt. Min. Nauki: 100.000


25.
D[anuta] Ostalska-Nowicka, K[atarzyna] Maćkowiak-Lewandowicz, B[artłomiej] Perek, K[atarzyna] Zaorska, J[acek] Zachwieja, M[ichał] Nowicki.
Megalin - a facultative marker of obesity-related glomerulopathy in children.
J. Biol. Regul. Homeost. Agents
2019 : Vol. 33, nr 2, s. 415-420, tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 0393-974X
e-ISSN: 1724-6083
ZA
JP: EN
IF: 1.506
Pkt. Min. Nauki: 70.000


26.
Danuta Ostalska-Nowicka, Katarzyna Maćkowiak-Lewandowicz, Jacek Zachwieja.
Megalina jako marker glomerulopatii związanej z otyłością u pacjentów pediatrycznych.
Prz. Lek.
2019 : T. 76, nr 5, s. 333.
p-ISSN: 0033-2240
PSZ
JP: PL


27.
Jacek Zachwieja, Magdalena Silska-Dittmar, Aleksandra Żurowska, Magdalena Drożyńska-Duklas, Lidia Hyla-Klekot, Grażyna Kucharska, Roman Stankiewicz, Ilona Olszak-Szot, Dorota Drożdż, Anna Moczulska, Danuta Zwolińska, Anna Medyńska, Przemysław Sikora, Beata Bieniaś, Marcin Tkaczyk, Anna Rogowska-Kalisz, Danuta Ostalska-Nowicka.
Multicenter analysis of the efficacy and safety of a non-standard immunosuppressive therapy with rituximab in children with steroid-resistant nephrotic syndrome.
Clin. Exp. Pharmacol. Physiol.
2019 : Vol. 46, nr 4, s. 313-321, tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0305-1870
e-ISSN: 1440-1681
ZA
ORG
JP: EN
IF: 2.456
Pkt. Min. Nauki: 100.000


28.
Iga Załuska-Leśniewska, Aleksandra Żurowska, Katarzyna Taranta-Janusz, Anna Wasilewska, Grażyna Kucharska, Lidia Hyla-Klekot, Anna Moczulska, Karolina Kalicka, Przemysław Sikora, Marcin Tkaczyk, Jacek Zachwieja, Małgorzata Mizerska-Wasiak, Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska, Dorota Polak-Jonkisz, Danuta Zwolińska, Maria Szczepańska, Radosław Czernych.
Ocena całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży z autosomalną dominującą wielotorbielowatością nerek - praca wieloośrodkowa.
Prz. Lek.
2019 : T. 76, nr 5, s. 320.
p-ISSN: 0033-2240
PSZ
JP: PL


29.
Alina Rabiega, Danuta Ostalska-Nowicka, Anna Spława-Neymann, Marta Wojciechowska, Jacek Zachwieja.
Porównanie mankietowego i bezmankietowego systemu pomiaru ciśnienia tętniczego krwi u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym.
Prz. Lek.
2019 : T. 76, nr 5, s. 323.
p-ISSN: 0033-2240
PSZ
JP: PL


30.
Katarzyna Maćkowiak-Lewandowicz, Danuta Ostalska-Nowicka, Jacek Zachwieja.
Przypadek 12-letniego chłopca z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym.
Prz. Lek.
2019 : T. 76, nr 5, s. 340.
p-ISSN: 0033-2240
PSZ
JP: PL


31.
Maria Szczepańska, Piotr Adamczyk, Dominika Adamczuk, Anna Jander, Wioletta Jarmużek, Beata Leszczyńska, Anna Medyńska, Monika Miklaszewska, Anna Moczulska, Piotr Protas, Paulina Rosińska, Anna Wieczorkiewicz-Płaza, Ilona Zagożdżon, Ryszard Grenda, Dorota Drożdż, Przemysław Sikora, Roman Stankiewicz, Marcin Tkaczyk, Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska, Anna Wasilewska, Jacek Zachwieja, Danuta Zwolińska, Aleksandra Żurowska.
Zespół hemolityczno-mocznicowy w Polsce - podsumowanie 5-lat działania rejestru.
Prz. Lek.
2019 : T. 76, nr 5, s. 321.
p-ISSN: 0033-2240
PSZ
JP: PL


32.
Małgorzata Mizerska-Wasiak, Karolina Cichoń-Kawa, Agnieszka Such, Agnieszka Turczyn, Jadwiga Małdyk, Monika Miklaszewska, Dorota Drożdż, Agnieszka Firszt-Adamczyk, Roman Stankiewicz, Agnieszka Rybi-Szumińska, Anna Wasilewska, Maria Szczepańska, Beata Bieniaś, Przemysław Sikora, Agnieszka Pukajło-Marczyk, Danuta Zwolińska, Monika Pawlak-Bratkowska, Marcin Tkaczyk, Jacek Zachwieja, Magdalena Drożyńska-Duklas, Aleksandra Żurowska, Katarzyna Gadomska-Prokop, Ryszard Grenda, Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska.
Znaczenie depozytów C3 w biopsji nerki dla rokowania nefropatii IGA u dzieci - badanie wieloośrodkowe na podstawie Polskiego Rejestru Nefropatii IGA u dzieci.
Prz. Lek.
2019 : T. 76, nr 5, s. 320-321.
p-ISSN: 0033-2240
PSZ
JP: PL


33.
Jolanta Sołtysiak, Danuta Ostalska-Nowicka, Adam Haliński, Lidia Strzelczuk-Judka, Katarzyna Jończyk-Potoczna, Jacek Zachwieja.
Additional renal artery as a rare cause of abdominal pain in an adolescent male - a case report.
Pediat. Pol.
2018 : T. 93, nr 4, s. 358-361, il. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 0031-3939
PA
KAZ
JP: EN
Pkt. Min. Nauki: 15.000


34.
Katarzyna Maćkowiak-Lewandowicz, Jacek Zachwieja, Danuta Ostalska-Nowicka.
Markery uszkodzenia nerek w otyłości u pacjentów pediatrycznych.
Markers of kidney injury in children and adolescents with obesity.
Post. Biol. Komórki
2018 : Vol. 45, nr 1, s. 77-95, bibliogr. streszcz. summ.
p-ISSN: 0324-833X
PA
APR
JP: PL
IF: 0.158
Pkt. Min. Nauki: 15.000


35.
Paweł Kroll, Jacek Zachwieja, Danuta Ostalska-Nowicka.
A proposal of a follow-up protocol for children with neurogenic bladder.
Minerva Pediatr.
2017 : Vol. 69, nr 6, s. 559-560.
p-ISSN: 0026-4946
e-ISSN: 1827-1715
ZL
JP: EN


36.
Paweł Kroll, Jacek Zachwieja.
A system for the treatment of nocturnal enuresis in children.
Minerva Urol. Nefrol.
2017 : Vol. 69, nr 3, s. 293-299.
p-ISSN: 0393-2249
ZA
ORG
JP: EN
IF: 1.449
Pkt. Min. Nauki: 15.000


37.
Krzysztof Wróblewski, Karolina Hincz, Monika Miklaszewska, Katarzyna Zachwieja, Ryszard Wierciński, Roman Stankiewicz, Agnieszka Firszt-Adamczyk, Jacek Zachwieja, Hanna Borzęcka, Helena Ziółkowska, Danuta Zwolińska, Marcin Tkaczyk.
Antihypertensive treatment prescription in pediatric dialysis patients in Poland: A comparison between two nationwide studies 2003/2004-2013.
Adv. Clin. Exp. Med.
2017 : Vol. 26, nr 8, s. 1263-1268, tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 1899-5276
e-ISSN: 2451-2680
PA
ORG
JP: EN
IF: 1.262
Pkt. Min. Nauki: 15.000


38.
Jolanta Sołtysiak, Danuta Ostalska-Nowicka, Katarzyna Zaorska, Karolina Sterzyńska, Katarzyna Derwich, Jacek Zachwieja.
Atypical thymic carcinoid manifesting with nephrotic-range proteinuria in a 7-year-old boy.
Pediatr. Nephrol.
2017 : Vol. 32, nr 8, s. 1465-1468, il. tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 0931-041X
e-ISSN: 1432-198X
ZA
KAZ
JP: EN
IF: 2.627
Pkt. Min. Nauki: 35.000


39.
Paweł Kroll, Ewa Gajewska, Jacek Zachwieja, Danuta Ostalska-Nowicka, Maciej Micker, Andrzej Jankowski.
Continent catheterizable conduits in pediatric urology: one-center experience.
Adv. Clin. Exp. Med.
2017 : Vol. 26, nr 7, s. 1107-1112, tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 1899-5276
e-ISSN: 2451-2680
PA
ORG
JP: EN
IF: 1.262
Pkt. Min. Nauki: 15.000


40.
Danuta Ostalska-Nowicka, Katarzyna Maćkowiak-Lewandowicz, Aneta Konwerska, Jacek Zachwieja.
Early progression of xanthogranulomatous pyelonephritis in children might be dependent on vimentin expression.
Am. J. Case Rep.
2017 : Vol. 18, s. 1066-1072, il., bibliogr. abstr.
p-ISSN: 1941-5923
ZA
KAZ
JP: EN
Pkt. Min. Nauki: 6.000


41.
Marcin Tkaczyk, Małgorzata Stańczyk, Monika Miklaszewska, Katarzyna Zachwieja, Ryszard Wierciński, Roman Stankiewicz, Agnieszka Firszt-Adamczyk, Jacek Zachwieja, Halina Borzęcka, Ilona Zagożdżon, Beata Leszczyńska, Anna Medyńska, Piotr Adamczyk, Maria Szczepańska, Wojciech Fendler.
What has changed in the prevalence of hypertension in dialyzed children during the last decade?
Ren. Fail.
2017 : Vol. 39, nr 1, s. 283-289, il. tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 0886-022X
e-ISSN: 1525-6049
ZA
ORG
JP: EN
IF: 1.440
Pkt. Min. Nauki: 15.000


42.
Paweł Kroll, Ewa Gajewska, Jacek Zachwieja, Magdalena Sobieska, Przemysław Mańkowski.
An evaluation of the efficacy of selective alpha-blockers in the treatment of children with neurogenic bladder dysfunction - preliminary findings.
Int. J. Environ. Res. Public Health
2016 : Vol. 13, nr 3, ID: 321 s. [1-8], il. tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 1660-4601
ZA
JP: EN
IF: 2.101
Pkt. Min. Nauki: 25.000


43.
Andrzej Blumczyński, Promotor: Jacek Zachwieja.
Analiza przyczyn i ocena następstw nadciśnienia tętniczego u dzieci hospitalizowanych w Klinice Kardiologii Dziecięcej, Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego Wieku Rozwojowego UM w Poznaniu w latach 2006-2009. Rozprawa doktorska.
Poznań, 2016
135 k. , il. tab. , 30 cm , bibliogr. abstr. streszcz.
PD
JP: PL


44.
P[aweł] Kroll, J[acek] Zachwieja.
Complications of untreated and ineffectively treated neurogenic bladder dysfunctions in children: our own practical classification.
Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci.
2016 : Vol. 20, nr 7, 1229-1237, bibliogr. abstr.
p-ISSN: 1128-3602
e-ISSN: 2284-0729
ZA
JP: EN
IF: 1.778
Pkt. Min. Nauki: 20.000


45.
Katarzyna Maćkowiak-Lewandowicz, Danuta Ostalska-Nowicka, Jacek Zachwieja.
Early markers of kidney injury in children with obesity.
Nephrol. Dial. Transplant.
2016 : Vol. 31, suppl. 1, s. i334 abstr. SP714.
p-ISSN: 0931-0509
ZSZ


46.
Anna Musielak, Magdalena Silska-Dittmar, Anna Benedyk, Danuta Ostalska-Nowicka, Jacek Zachwieja.
Early signs of acute kidney injury in children with congenital heart disease.
Nephrol. Dial. Transplant.
2016 : Vol. 31, suppl. 1, s. i340 abstr. SP736.
p-ISSN: 0931-0509
ZSZ


47.
Małgorzata Stańczyk, Monika Miklaszewska, Katarzyna Zachwieja, Ryszard Wierciński, Roman Stankiewicz, Agnieszka Firszt-Adamczyk, Jacek Zachwieja, Hanna Borzęcka, Ilona Zagożdżon, Helena Ziółkowska, Beata Leszczyńska, Anna Medyńska, Piotr Adamczyk, Maria Szczepańska, Marcin Tkaczyk.
Growth and nutritional status in children with chronic kidney disease on maintenance dialysis in Poland.
Adv. Med. Sci.
2016 : Vol. 61, nr 1, s. 46-51, il. tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 1896-1126
e-ISSN: 1898-4002
PA
JP: EN
IF: 1.364
Pkt. Min. Nauki: 15.000


48.
Joanna Sobiak, Matylda Resztak, Danuta Ostalska-Nowicka, Jacek Zachwieja, Marta Kurnatowska, Maria Chrzanowska.
Limited sampling strategy for the area under concentration-time curve estimation in children with nephrotic syndrome treated with mycophenolate mofetil.
Nephrol. Dial. Transplant.
2016 : Vol. 31, suppl. 1, s. i330 abstr. SP700.
p-ISSN: 0931-0509
ZSZ


49.
Maria Augustyn, Magdalena Silska-Dittmar, Jolanta Sołtysiak, Janusz Rataj, Jarosław Walkowiak, Danuta Ostalska-Nowicka, Jacek Zachwieja.
Nawracające zakażenie układu moczowego jako pierwszy objaw choroby Leśniowskiego i Crohna.
Recurrent urinary tract infection as the first symptom of Crohn's Disease.
Pediat. Pol.
2016 : T. 91, nr 3, s. 289-293, bibliogr. abstr.
p-ISSN: 0031-3939
PA
JP: PL
Pkt. Min. Nauki: 15.000


50.
Anna Musielak, Alfred Warzywoda, Michał Wojtalik, Bartłomiej Kociński, Paweł Kroll, Danuta Ostalska-Nowicka, Jacek Zachwieja.
Outcomes of continuous renal replacement therapy with regional citrate anticoagulation in small children after cardiac surgery: experience and protocol from a single center.
Ther. Apher. Dial.
2016 : Vol. 20, nr 6, s. 639-644, tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 1744-9979
e-ISSN: 1744-9987
ZA
ORG
JP: EN
IF: 1.529
Pkt. Min. Nauki: 20.000


51.
Magdalena Silska-Dittmar, Anna Musielak, Jolanta Sołtysiak, Danuta Ostalska-Nowicka, Jacek Zachwieja.
Pamidronate as an effective and safe alternative treatment in children with secondary poststeroid osteoporosis.
Nephrol. Dial. Transplant.
2016 : Vol. 31, suppl. 1, s. i340 abstr. SP737.
p-ISSN: 0931-0509
ZSZ


52.
Jacek Zachwieja, Danuta Ostalska-Nowicka, Paweł Kroll, Przemysław Mańkowski, Andrzej Jankowski.
Szczelne przetoki do cewnikowania w chirurgii i urologii dziecięcej.
Standardy Med. Probl. Chir. Dziec.
2016 : T. 6, nr 1, s. 80.
p-ISSN: 1641-4039
PSZ
JP: PL


53.
Agnieszka Kluska-Jóźwiak, Alfred Warzywoda, Przemysław Mańkowski, Jacek Zachwieja.
Zaciekanie płynu dializacyjnego do jamy opłucnej u dzieci dializowanych otrzewnowo.
Dialysis fluid leakage into the pleural cavity in children peritoneal dialysis.
Nefrol. Dial. Pol.
2016 : T. 20, nr 1, s. 22-25, il. bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISSN: 1429-1029
PA
JP: PL
Pkt. Min. Nauki: 5.000


54.
Katarzyna Maćkowiak, Jolanta Sołtysiak, Alfred Warzywoda, Danuta Ostalska-Nowicka, Jacek Zachwieja.
Ciężkie zatrucie salicylanami u 7-letniej dziewczynki leczonej z powodu świerzbu maścią salicylową.
Severe salicylate intoxication in a 7-year-old girl treated for scabies with salicylate ointment.
Pediat. Pol.
2015 : T. 90, nr 4, s. 340-344, tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 0031-3939
PA
JP: PL
Pkt. Min. Nauki: 15.000


55.
Joanna Sobiak, Matylda Resztak, Danuta Ostalska-Nowicka, Jacek Zachwieja, Karolina Gąsiorowska, Wiktoria Piechanowska, Maria Chrzanowska.
Czy terapeutyczne monitorowanie stężenia metabolitów mykofenolanu mofetylu u dzieci z zespołem nerczycowym jest uzasadnione?
W: Materiały Konferencji "Współczesna analityka farmaceutyczna i biomedyczna w ochronie zdrowia". Poznań, 17-18 IX 2015 r.
[B.m., 2015]
s. 98, bibliogr.
PSZ
JP: PL


56.
J[acek] Zachwieja, A[nna] Musielak, D[anuta] Ostalska-Nowicka.
Hemodiafiltration with adsorbent filter and citrate anticoagulation in children with systemic inflammatory response syndrome: early clinical experience.
W: 23rd World Congress of Nephrology 2015 "Sustainability and Diversity". Cape Town, South Africa, 13-17 March 2015.
[B.m., 2015]
abstr. SAT-474.
ZSZ
JP: EN


57.
Jolanta Sołtysiak, Magdalena Silska-Dittmar, Danuta Ostalska-Nowicka, Maria Lewandowska-Stachowiak, Jacek Zachwieja.
Is circulating suPAR a potential biomarker of lupus nephritis in children with nephrotic proteinuria?
Nephrol. Dial. Transplant.
2015 : Vol. 30, suppl. 3, s. iii424-iii425, il. tab.
p-ISSN: 0931-0509
ZSZ
JP: EN


58.
Joanna Sobiak, Matylda Resztak, Danuta Ostalska-Nowicka, Jacek Zachwieja, Karolina Gąsiorowska, Wiktoria Piechanowska, Maria Chrzanowska.
Monitoring of mycophenolate mofetil metabolites in children with nephrotic syndrome and the proposed novel target values of pharmacokinetic parameters.
Eur. J. Pharm. Sci.
2015 : Vol. 77, s. 189-196, il. tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 0928-0987
ZA
JP: EN
IF: 3.773
Pkt. Min. Nauki: 35.000


59.
J[acek] Zachwieja, A[nna] Musielak, B[artłomiej] Kociński, D[anuta] Ostalska-Nowicka.
Regional citrate anticoagulation - a preferable method of anticoagulation during CRRT in neonates after cardiac surgery.
W: 23rd World Congress of Nephrology 2015 "Sustainability and Diversity". Cape Town, South Africa, 13-17 March 2015.
[B.m., 2015]
abstr. SAT-475.
ZSZ
JP: EN


60.
K[atarzyna] Kiliś-Pstrusińska, A[gnieszka] Mastalerz-Migas, D[anuta] Zwolińska, W[ładysław] Grzeszczak, K[atarzyna] Zachwieja, J[acek] Zachwieja, K[atarzyna] Madziarska, L[idia] Hyla-Klekot.
The rs1800471 polymorphism of TGFB1 gene, serum TGF-beta1 level and chronic kidney disease progression.
Adv. Exp. Med. Biol.
2015 : Vol. 833, s. 37-46, bibliogr.
p-ISSN: 0065-2598
e-ISSN: 2214-8019
ZA
ORG
JP: EN
IF: 1.953
Pkt. Min. Nauki: 25.000


61.
Helena Ziółkowska, Irena Bałasz-Chmielewska, Ryszard Grenda, Kinga Musiał, Iwona Ogarek, Maria Szczepańska, Jacek Zachwieja, Aleksandra Żurowska.
Zalecenia Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej (PTNFD) dotyczące postępowania z dzieckiem z zespołem nerczycowym.
Recommendations of Polish Society Paediatric Nephrology for the management of the child with nephrotic syndrome.
Forum Nefrol.
2015 : T. 8, nr 4, s. 238-256, il. tab. bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISSN: 1899-3338
e-ISSN: 1899-4113
PA
JP: PL
Pkt. Min. Nauki: 5.000


62.
Jolanta Sołtysiak, Alfred Warzywoda, Bartłomiej Kociński, Danuta Ostalska-Nowicka, Anna Benedyk, Magdalena Silska-Dittmar, Jacek Zachwieja.
Citrate anticoagulation for continuous renal replacement therapy in small children.
Pediatr. Nephrol.
2014 : Vol. 29, nr 3, s. 469-475, il. tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 0931-041X
e-ISSN: 1432-198X
ZA
JP: EN
IF: 2.856
Pkt. Min. Nauki: 35.000


63.
Jolanta Sołtysiak, Alicja Bartkowska-Śniatkowska, Jowita Rosada-Kurasińska, Katarzyna Lipkowska, Jacek Zachwieja.
Efficacy of plasma exchange in septic shock: a case report.
Anaesthesiol. Intensive Ther.
2014 : Vol. 46, nr 2, s. 92-95, il. tab. bibliog. abstr.
p-ISSN: 1642-5758
e-ISSN: 1731-2531
PA
JP: EN
Pkt. Min. Nauki: 9.000


64.
[Aut.] Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, Danuta Zwolińska, Maria Szczepańska, Władysław Grzeszczak, and Study Group [5 collaborators, i.a. Jacek Zachwieja].
Is TCF7L2 variant associated with non-diabetic chronic kidney disease progression? Results of a family-based study.
Post. Hig. Med. Dośw. (online)
2014 : T. 68, s. 343-349, tab. bibliogr. summ.
e-ISSN: 1732-2693
PA
ORG
JP: EN


65.
Magdalena Silska-Dittmar, Katarzyna Zaorska, Jolanta Sołtysiak, Danuta Ostalska-Nowicka, Jacek Zachwieja, Michał Nowicki.
LRP5 gene linkage disequilibibrium and mineral bone density in children with idiopathic nephrotic syndrome treated with glucocorticosteroids.
Nephrol. Dial. Transplant.
2014 : Vol. 29, suppl. 3, s. iii576.
p-ISSN: 0931-0509
ZSZ


66.
Jolanta Sołtysiak, Bogda Skowrońska, Piotr Fichna, Witold Stankiewicz, Maria Lewandowska-Stachowiak, Danuta Ostalska-Nowicka, Jacek Zachwieja.
Neutrophil gelatinase-associated lipocalin and Cathepsin L as early predictors of kidney dysfunction in children with type 1 diabetes.
Endokr. Pol.
2014 : T. 65, nr 6, s. 479-484, tab. bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISSN: 0423-104X
PA
JP: EN
IF: 0.993
Pkt. Min. Nauki: 15.000


67.
Anna Benedyk, Andrzej Blumczyński, Jolanta Kowalewska, Danuta Ostalska-Nowicka, Jacek Zachwieja.
Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek u dziewczynki z rodzinnym zespołem Alporta - opis przypadku.
Poststreptococcal glomerulonephritis in a girl with familial Alport syndrome - case report.
Przypadki Medyczne.pl
2014, [art. nr] 57, s. 259-263, il. bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISSN: 2083-0033
e-ISSN: 2084-2708
PA
JP: PL
Pkt. Min. Nauki: 1.000


68.
Jolanta Sołtysiak, Alfred Warzywoda, Anna Musielak, Danuta Ostalska-Nowicka, Jacek Zachwieja.
The isovolumetric circuit exchange during CRRT in small children.
Nephrol. Dial. Transplant.
2014 : Vol. 29, suppl. 3, s. iii463, tab.
p-ISSN: 0931-0509
ZSZ


69.
Anna Benedyk, Joanna Sobiak, Matylda Resztak, Danuta Ostalska-Nowicka, Jacek Zachwieja, Karolina Jarosz, Maria Chrzanowska.
The pharmacokinetics of mycophenolate mofetil metabolites in children with glomerulopathies.
Nephrol. Dial. Transplant.
2014 : Vol. 29, suppl. 3, s. iii569.
p-ISSN: 0931-0509
ZSZ


70.
Jolanta Sołtysiak, Bogda Skowrońska, Witold Stankiewicz, Piotr Fichna, Maria Lewandowska-Stachowiak, Magdalena Silska-Dittmar, Danuta Ostalska-Nowicka, Jacek Zachwieja.
Urinary angiotensinogen and urinary sodium are associated with blood pressure in normoalbuminuric diabetic children.
Nephrol. Dial. Transplant.
2014 : Vol. 29, suppl. 3, s. iii569.
p-ISSN: 0931-0509
ZSZ


71.
Jolanta Sołtysiak, Bogda Skowrońska, Piotr Fichna, Danuta Ostalska-Nowicka, Witold Stankiewicz, Maria Lewandowska-Stachowiak, Katarzyna Lipkowska, Jacek Zachwieja.
Urinary angiotensinogen and urinary sodium are associated with blood pressure in normoalbuminuric children with diabetes.
Pediatr. Nephrol.
2014 : Vol. 29, nr 12, s. 2373-2378, il. tab. bibliogr. abstr.
p-ISSN: 0931-041X
e-ISSN: 1432-198X
ZA
JP: EN
IF: 2.856
Pkt. Min. Nauki: 35.000


72.
Jacek Zachwieja.
Wybrane choroby nerek.
W: Pediatria dla studentów stomatologii.
Pod red.: Anny Bręborowicz.
Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2014
s. 175-195, bibliogr.
p-ISBN: 978-83-7597-240-5
PF
JP: PL


73.
Jolanta Sołtysiak, Anna Malke, Alfred Warzywoda, Andrzej Blumczyński, Magdalena Silska-Dittmar, Anna Musielak, Danuta Ostalska-Nowicka, Jacek Zachwieja.
Citrate anticoagulation for continuous renal replacement therapy in nonates with acute kidney injury.
Nephrol. Dial. Transplant.
2013 : Vol. 28, suppl. 1, s. i426.
ZSZ
JP: EN


74.
Aldona Woźniak, Katarzyna Pluta-Hadas, Jakub Żurawski, Małgorzata Janicka-Jedyńska, Elżbieta Kaczmarek, Jacek Zachwieja, Ilona Idasiak-Piechocka.
Electron-microscopic and immunohistochemical study in Henoch-Schoenlein nephritis.
Ultrastruct. Pathol.
2013 : Vol. 37, nr 1, s. 83-92.
p-ISSN: 0191-3123
e-ISSN: 1521-0758
ZA
JP: EN
IF: 1.133
Pkt. Min. Nauki: 15.000


75.
Magdalena Silska-Dittmar, Katarzyna Zaorska, Anna Malke, Anna Musielak, Danuta Ostalska-Nowicka, Jacek Zachwieja.
LRP5 gene single nucleotide polymorphisms and osteoporosis in children with primary glomerulonephritis treated with glucocorticoids.
Nephrol. Dial. Transplant.
2013 : Vol. 28, suppl. 1, s. i319.
ZSZ
JP: EN


76.
Magdalena Silska-Dittmar, Katarzyna Zaorska, Anna Malke, Anna Musielak, Danuta Ostalska-Nowicka, Jacek Zachwieja.
LRP5 gene single nucleotide polymorphisms and osteoporosis in children with primary glomerulonephritis treated with glucocorticoids.
Pediatr. Nephrol.
2013 : Vol. 28, nr 8, s. 1501-1502 abstr. P-SAT371.
ZSZ


77.
Anna Musielak, Maria Lewandowska-Stachowiak, Magdalena Silska-Dittmar, Danuta Ostalska-Nowicka, Jacek Zachwieja.
Renal injury in infants with congenital heart disease.
Pediatr. Nephrol.
2013 : Vol. 28, nr 8, s. 1481 abstr. P-SAT317.
ZSZ


78.
Anna Malke, Magdalena Silska-Dittmar, Jolanta Sołtysiak, Andrzej Blumczyński, Danuta Ostalska-Nowicka, Jacek Zachwieja.
The efficacy and safety of rituximab treatment in children with idiopathic nephrotic syndrome in comparison with glucocorticosteroids and cyclosporine a therapy - a single pediatric nephrology center experience.
Nephrol. Dial. Transplant.
2013 : Vol. 28, suppl. 1, s. i294.
ZSZ
JP: EN


79.
Jolanta Sołtysiak, Bogda Skowrońska, Piotr Fichna, Magdalena Silska, Andrzej Blumczyński, Witold Stankiewicz, Maria Lewandowska-Stachowiak, Jacek Zachwieja.
Wpływ ciśnienia tętniczego na uszkodzenie nerek u dzieci z cukrzycą typu 1.
Effect of arterial hypertension on renal lesions in children with type 1 diabetes.
Med. Ogólna Nauki Zdr.
2013 : T. 19, nr 1, s. 55-58, tab. bibliogr. abstr. streszcz.
p-ISSN: 2083-4543
PA
JP: PL
Pkt. Min. Nauki: 4.000


80.
Anna Jander, Ryszard Wierciński, Irena Białasz-Chmielewska, Monika Miklaszewska, Katarzyna Zachwieja, Halina Borzęcka, Jacek Zachwieja, Irena Olszak-Szot, Dariusz Kubicki, Helena Ziółkowska, Jacek Rubik, Maria Szczepańska, Dariusz Runowski, Wojciech Fendler, Marcin Tkaczyk.
Anaemia treatment in chronically dialysed children : a multicentre nationwide observational study.
Scand. J. Urol. Nephrol.
2012 : Vol. 46, nr 5, s. 375-380, tab. bibliogr. abstr.
ZA
IF: 1.007
Pkt. Min. Nauki: 20.000


81.
M[onika] Świerczewska, K[atarzyna] Zaorska, D[anuta] Ostalska-Nowicka, J[acek] Zachwieja, B[artosz] Kempisty, M[ichał] Nowicki.
Analiza sekwencji genu MIF w odniesieniu do zjawiska steroidooporności u dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym.
W: XLVI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. III Konferencja poświęcona Digitalizacji Obrazów Mikroskopowych w Medycynie. Poznań, 24-26 V 2012 r. Program, Streszczenia.
Poznań, 2012
s. 48.
PSZ


82.
K[atarzyna] Zaorska, M[ałgorzata] Jaroniec, M[agdalena] Śmiech, D[anuta] Ostalska-Nowicka, J[acek] Zachwieja, M[ichał] Nowicki.
Analiza zmian w sekwencjach genów SOCS3 i SOCS5 u dzieci ze steroido-opornym zespołem nerczycowym.
W: XLVI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. III Konferencja poświęcona Digitalizacji Obrazów Mikroskopowych w Medycynie. Poznań, 24-26 V 2012 r. Program, Streszczenia.
Poznań, 2012
s. 25-26.
PSZ


83.
Danuta Ostalska-Nowicka, Katarzyna Zaorska, Jacek Zachwieja, Michał Janusz Nowicki.
Analysis of gene SOCS3 and SOCS5 sequencing in children with steroid-resistant nephrotic syndrome.
W: Kidney Week 2012. Abstracts.
[B.m., 2012]
abstr. SA-PO806.
45th Annual Meeting of the American Society of Nephrology, San Diego, California, October 30 -November 4, 2012.
ZSZ


84.
Jacek Zachwieja, Magdalena Silska, Danuta Ostalska-Nowicka, Jolanta Sołtysiak, Katarzyna Lipkowska, Andrzej Blumczyński, Anna Musielak.
Efficacy and safety of rituximab treatment in children with primary glomerulonephritis.
J. Nephrol.
2012 : Vol. 25, nr 6, s. 1060-1066.
ZA
IF: 2.015
Pkt. Min. Nauki: 20.000


85.
Andrzej Blumczyński, Jolanta Sołtysiak, Katarzyna Lipkowska, Magdalena Silska, Anna Poprawska, Anna Musielak, Marcin Zaniew, Jacek Zachwieja.
Hypertensive nephropathy in children - do we diagnose early enough?
Blood Press.
2012 : Vol. 21, nr 4, s. 233-239.
ZA
IF: 1.391
Pkt. Min. Nauki: 20.000


86.
Jolanta Sołtysiak, Jacek Zachwieja, Piotr Fichna, Katarzyna Lipkowska, Bogda Skowrońska, Witold Stankiewicz, Maria Stachowiak-Lewandowska, Agnieszka Kluska-Jóźwiak.
Neutrophil gelatinase-associated lipokalin and cathepsin as an early predictors of kidney dysfunction in children with diabetes.
W: 49th ERA-EDTA Congress. Paris, France, May 24-27, 2012. Abstracts.
[B.m., 2012]
abstr. FP298.
ZSZ


87.
Jacek Zachwieja, Jolanta Sołtysiak, Danuta Ostalska-Nowicka, Piotr Fichna.
Neutrophil gelatinase-associated lipokalin and cathepsin as an early predictors of kidney dysfunction in diabetic children.
W: Kidney Week 2012. Abstracts.
[B.m., 2012]
abstr. TH-PO522.
45th Annual Meeting of the American Society of Nephrology, San Diego, California, October 30 - November 4, 2012.
ZSZ


88.
Agnieszka Kluska-Jóźwiak, Jolanta Sołtysiak, Katarzyna Lipkowska, Magdalena Silska, Piotr Fichna, Bogda Skowrońska, Witold Stankiewicz, Danuta Ostalska-Nowicka, Jacek Zachwieja.
Nondipping status as an early risk factor for the diabetic complications in normotensive patients with T1DM.
W: 49th ERA-EDTA Congress. Paris, France, May 24-27, 2012. Abstracts.
[B.m., 2012]
abstr. SAP700.
ZSZ


89.
Jolanta Sołtysiak, Promotor: Jacek Zachwieja.
Ocena wczesnych markerów uszkodzenia nerek w przebiegu cukrzycy typu 1 u dzieci. Rozprawa doktorska.
Poznań, 2012
[2] , 99 s. il. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz. summ. + dysk optyczny [CD-ROM]
PD


90.
Aldona Woźniak, Małgorzata Janicka-Jedyńska, Jakub Żurawski, Elżbieta Kaczmarek, Jacek Zachwieja.
Prognostic morphological and immunohistochemical factors in patients with Schoenlein-Henoch nephropathy.
W: 49th ERA-EDTA Congress. Paris, France, May 24-27, 2012. Abstracts.
[B.m., 2012]
abstr. SAP419.
ZSZ


91.
Katarzyna Lipkowska, Danuta Ostalska-Nowicka, Magdalena Śmiech, Małgorzata Jaroniec, Katarzyna Zaorska, Witold Szaflarski, Michał Nowicki, Jacek Zachwieja.
The JaK/STAT signaling pathway modifications by glucocorticosteroids in the leukocytes of children with nephrotic syndrome.
W: 49th ERA-EDTA Congress. Paris, France, May 24-27, 2012. Abstracts.
[B.m., 2012]
abstr. SAP026.
ZSZ


92.
Jolanta Sołtysiak, Jacek Zachwieja, Bogda Skowrońska, Piotr Fichna, Danuta Ostalska-Nowicka, Witold Stankiewicz, Maria Lewandowska-Stachowiak.
Wpływ płci na uszkodzenie nerek i kontrolę glikemii u dzieci z cukrzycą typu 1.
Impact of gender on renal injury and glycemic control in children with type 1 diabetes.
Prz. Pediat.
2012 : Vol. 42, nr 2, s. 78-83, tab. bibliogr. streszcz. summ.
PA
Pkt. Min. Nauki: 5.000


93.
Paweł Kroll, Andrzej Jankowski, Jolanta Sołtysiak, Marek Murias, Magdalena Skrzypczak, Jacek Zachwieja.
Botulinum toxin-A injections in children with neurogenic bladder.
Nephro-Urol. Mon.
2011 : Vol. 3, nr 2, s. 125-128, il. tab. bibliogr. abstr.
ZA


94.
A[ldona] M. Siwińska, J[olanta] Sołtysiak, W[aldemar] Bobkowski, D[anuta] Ostalska-Nowicka, B[artłomiej] Mroziński, A[rtur] Baszko, J[acek] Zachwieja.
Cardiac involvement in children and adolescents with systemic lupus erythematosus.
Eur. Heart J.
2011 : Vol. 32 suppl. 1, abstr. P3494.
ZSZ


95.
Jacek Zachwieja, Jolanta Sołtysiak, Danuta Ostalska-Nowicka, Piotr Fichna, Maria Lewandowska-Stachowiak, Katarzyna Lipkowska, Anna Musielak.
Early detection of kidney dysfunction in children with type 1 diabetes mellitus - microalbuminuria is not enough.
W: The 11th Asian Congress of Pediatric Nephrology 2011. Fukuoka, Japan, June 2-4, 2011. Program and Abstract.
[B.m., 2011]
s. E-178.
ZSZ


96.
Franz Schaefer, Mieczysław Litwin, Jacek Zachwieja, Aleksandra Żurowska, Sandor Turi, Amie Grosso, Nicole Pezous, Mahomed Kadwa.
Efficacy and safety of valsartan compared to enalapril in hypertensive children : a 12-week, randomized, double-blind, parallel-group study.
J. Hypertens.
2011 : Vol. 29, nr 12, s. 2484-2490, il. tab. bibliogr. abstr.
ZA
IF: 4.021
Pkt. Min. Nauki: 40.000


97.
Katarzyna Lipkowska, Andrzej Blumczyński, Jolanta Sołtysiak, Magdalena Silska, A. Poprawska, Anna Musielak, Marcin Zaniew, Jacek Zachwieja.
Hypertensive nephropathy in children - do we diagnose early enough?
W: XLVIII ERA-EDTA Congress. Prague, Czech Republic, June 23-26, 2011. Abstracts.
[B.m., 2011]
abstr. Sa054.
ZSZ
Nefromed
ul. J. Dąbrowskiego 75/23
(Pasaż Jeżycki)
60-523 Poznań
tel. 607251555
email: j.zachwieja@mp.pl
Created with WebSite X5
Wróć do spisu treści