RODO - Nefromed 2023

Specjalistyczny Gabinet Lekarski
Prof. dr hab.med. Jacek Zachwieja
Nefromed
Menu
Przejdź do treści
Szanowni Państwo,
Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) przekazujemy Państwu informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO.
NEFROMED Specjalistyczny Gabinet Lekarski Prof. Jacek Zachwieja, z siedzibą w Poznań, przy ulicy Dąbrowskiego 75/23, przetwarza Państwa dane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu zapewnienia opieki zdrowotnej.
Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi, szczegółowymi informacjami, dotyczącymi przetwarzania danych osobowych znajdujących się w naszej bazie.
Administrator danych NEFROMED Specjalistyczny Gabinet Lekarski Prof. Jacek Zachwieja, Poznań, Dąbrowskiego 75/23, www.nefromed.pl
Cele przetwarzania:
  • Zapewnienie opieki zdrowotnej
  • Prowadzenie dokumentacji medycznej
  • Gromadzenie i systematyzowanie informacji medycznej dla realizacji obowiązków ustawowych związanych z funkcjonowaniem Systemu Informacji
  • Medycznej oraz systemu zabezpieczenia społecznego
  • Udzielanie Pacjentowi oraz upoważnionym przez niego osobom informacji o stanie zdrowia
Podstawy prawne przetwarzania
Artykuł 9. ust. 2.h) RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Uzasadniony interes administratora
Prawa związane z przetwarzaniem danych prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania
inne prawa określone w informacji szczegółowej
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych Pacjenta
1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych Pacjenta jest NEFROMED Specjalistyczny Gabinet Lekarski Prof. Jacek
Zachwieja (dalej: Przychodnia). Klient może się kontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: Dąbrowskiego 75/23, 62-523 Poznań
przez e-mail: zachwiej@mp.pl
telefonicznie: 601701143
2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Przychodnia będzie przetwarzać dane osobowe Pacjenta na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, dla celów:
profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, udokumentowania
uprawnień do uzyskania zabezpieczenia społecznego, leczenia, zarządzania systemami i usługami
opieki zdrowotnej;
prowadzenie dokumentacji zdrowotnej pacjenta zgodnie z przepisami;
gromadzenia i systematyzowania informacji medycznej dla realizacji obowiązków ustawowych
związanych z funkcjonowaniem Systemu Informacji Medycznej;
udzielania Pacjentowi oraz upoważnionym przez niego osobom informacji o stanie zdrowia;
utrzymywania stałego kontaktu z Pacjentem.
3. Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim
Dane osobowe Pacjenta są przetwarzane przez podmiot przetwarzający, którym jest operator
oprogramowania służącego do obsługi działalności Przychodni, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej
- MyDr Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 465, Warszawa 02-844. MyDr sp. z o.o. korzysta z
dalszych podmiotów przetwarzających, w tym ZnanyLekarz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która to spółka
świadczy usługi powiadomień dla pacjentów.
4. Inne przypadki przekazania danych osobowych podmiotom trzecim
Dane osobowe Pacjenta mogą być przekazywane podmiotom publicznoprawnym, organom administracji
publicznej na warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celach związanych z
prowadzeniem Systemu Informacji Medycznej, statystyki publicznej, zapewnieniem świadczeń z zakresu
zabezpieczenia społecznego.
Dane osobowe Pacjenta mogą być przekazywane innym podmiotom leczniczym w celach i zakresie
niezbędnych dla sprawowania opieki zdrowotnej nad Pacjentem.
Dane osobowe Pacjenta mogą być przekazywane aptekom w rozumieniu przepisów regulujących
funkcjonowanie rynku farmaceutycznego w związku z realizacją recept elektronicznych na zasadach
określonych przez właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
5. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe Pacjenta w formie dokumentacji medycznej przechowywane są przez czas określony
właściwymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
6. Prawa Pacjenta związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem
zautomatyzowanych decyzji
Pacjentowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
b. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
c. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Przychodni swoich danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do
odczytu maszynowego. Pacjent może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać,
aby Przychodnia przesłała te dane do innego administratora. Jednakże Przychodnia zrobi to tylko jeśli
takie przesłanie jest technicznie możliwe.
Prawo wniesienia skargi do organu
Pacjentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Nefromed
ul. J. Dąbrowskiego 75/23
(Pasaż Jeżycki)
60-523 Poznań
tel. 607251555
email: j.zachwieja@mp.pl
Created with WebSite X5
Wróć do spisu treści